Υπόστρωμα Delta Ανακλινόμενο
Υπόστρωμα Delta Ανακλινόμενο
προϊόντα > υποστρώματα > υπ. Delta ανακλινόμενο
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 
Norma Αλεξίου - copyright (C) 2008 - All rights reserved - Website Design by Divour
Υπόστρωμα Delta Ανακλινόμενο
Υπόστρωμα Delta Ανακλινόμενο
Το υπόστρωμα Delta Ανακλινόμενο παρέχεται με χειροκίνητη ή ηλεκτρική ανάκλιση
και έχει αφαιρούμενο ύφασμα.