Υπόστρωμα Delta Ρολλό Box
Υπόστρωμα Delta Ρολλό Box
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜ.  : 092-102

    προϊόντα > υποστρώματα > υπ. Delta ρολλό Box
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 
Norma Αλεξίου - copyright (C) 2008 - All rights reserved - Website Design by Divour
Υπόστρωμα Delta Ρολλό Box
Υπόστρωμα Delta Ρολλό Box
Το υπόστρωμα Delta Ρολλό Box έχει αποθηκευτικό χώρο & αφαιρούμενο ύφασμα.