Υπόστρωμα Delta Συρόμενο
Υπόστρωμα Delta Συρόμενο
προϊόντα > υποστρώματα > υπ. Delta συρόμενο
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 
Norma Αλεξίου - copyright (C) 2008 - All rights reserved - Website Design by Divour
Υπόστρωμα Delta Συρόμενο
Υπόστρωμα Delta Συρόμενο
Το υπόστρωμα Delta Συρόμενο έχει βοηθητικό κρεβάτι & αφαιρούμενο ύφασμα.

    ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜ.  : 092